Som výrobca

Online prostredie na PC aj mobile

Ľahká manipulácia s aplikáciou bez nutnosti inštalácie ďalšieho softwaru. Všetko máte dostupné online, prepojíme vás so všetkými predajcami a systémami. Vy si zvolíte, akého predajcu chcete so svojimi dátami osloviť a tak rozšíriť Vaše portfólio predajcov.

Online prostredie na PC aj mobile
Online prostredie na PC aj mobile
Online prostredie na PC aj mobile

Ľahká manipulácia s aplikáciou bez nutnosti inštalácie ďalšieho softwaru. Všetko máte dostupné online, prepojíme vás so všetkými predajcami a systémami. Vy si zvolíte, akého predajcu chcete so svojimi dátami osloviť a tak rozšíriť Vaše portfólio predajcov.

Centralizované dáta
Centralizované dáta

Umožňuje zhromaždiť údaje o produktoch na jednom mieste, ktoré si sami spravujete. Jednoduchá správa produktov a prístupov zabezpečí kontrolu nad Vašimi produktmi. Do systému dokážete nahrať aj všetky fotky, dokumenty, technické dáta či certifikáty.

Centralizované dáta
Centralizované dáta

Umožňuje zhromaždiť údaje o produktoch na jednom mieste, ktoré si sami spravujete. Jednoduchá správa produktov a prístupov zabezpečí kontrolu nad Vašimi produktmi. Do systému dokážete nahrať aj všetky fotky, dokumenty, technické dáta či certifikáty.

Majte prehľad o zdielaných dátach

Navyše ponúkame prehľadnú štatistiku o výrobkoch a pridaných predajcoch. Vidíte, kto a kedy pristupuje k vaším dátam.

Majte prehľad o zdielaných dátach
Majte prehľad o zdielaných dátach
Majte prehľad o zdielaných dátach

Navyše ponúkame prehľadnú štatistiku o výrobkoch a pridaných predajcoch. Vidíte, kto a kedy pristupuje k vaším dátam.

Medzinárodná jazyková podpora
Medzinárodná jazyková podpora

Keďže ponúkame automatické preklady vytvorených kategorizácií do všetkých svetových jazykov, ušetríme vám čas aj náklady na náročné jazykové preklady. Môžete tak jednoducho sprístupniť vaše výrobky celému svetu v celosvetovo uznávanom štandardizovanom formáte.

Medzinárodná jazyková podpora
Medzinárodná jazyková podpora

Keďže ponúkame automatické preklady vytvorených kategorizácií do všetkých svetových jazykov, ušetríme vám čas aj náklady na náročné jazykové preklady. Môžete tak jednoducho sprístupniť vaše výrobky celému svetu v celosvetovo uznávanom štandardizovanom formáte.

STOREDOX DEMO

Vyskúšajte si DEMO online softvérového nástroja STOREDOX umožňujúceho vytváranie a správu produktových katalógov, ich klasifikáciu podľa vlastného alebo ETIM štandardu a následný export vo formáte BMEcat.